Excursie EnginZyme

S.V. LIFE organiseert op 22 september een online excursie naar EnginZyme. EnginZyme is een biotechnologiebedrijf dat gespecialiseerd is in biokatalyse. Het creëert producten voor een eenvoudige en kostenefficiënte implementatie van bio katalytische processen en helpt de chemische industrie bij de

Eerstejaars avond

Om je mede-sjaarsch nog beter te leren kennen hebben wij een eerstejaars avond georganiseerd. Op deze avond kun jij je medestudent ook buiten de collegezalen leren kennen. Deze avond zal plaatsvinden op donderdag 17 september van 17h-21h. Als je wilt

Wissel-ALV

De afgelopen weken hebben de eerstejaars studenten het nieuwe LIFE bestuur al leren kennen. Voor de ouderejaars is de Wissel-ALV echter de uitgelezen kans om dit te doen! Op de Wissel-ALV wisselt het 23e bestuur met het 24e bestuur en

Coronavirus

In verband met de door de Rijksoverheid opgelegde maatregelen omtrent het coronavirus, is het bestuur van S.V. LIFE reeds in spoedoverleg met elkaar, toezichthoudende organen en universiteiten. Na grondig overleg met verscheidene instanties heeft het bestuur enkele beslissingen gemaakt rondom