Coronavirus

In verband met de door de Rijksoverheid opgelegde maatregelen omtrent het coronavirus, is het bestuur van S.V. LIFE reeds in spoedoverleg met elkaar, toezichthoudende organen en universiteiten. Na grondig overleg met verscheidene instanties heeft het bestuur enkele beslissingen gemaakt rondom

ProPharma Case Avond

ProPharma Group is a single source provider for regulatory compliance, pharmacovigilance, medical information and life science consulting services throughout the full development life cycle for pharmaceutical, biotechnology, and medical device companies. On the 10th of March, LST students will become