In verband met de door de Rijksoverheid opgelegde maatregelen omtrent het coronavirus, is het bestuur van S.V. LIFE reeds in spoedoverleg met elkaar, toezichthoudende organen en universiteiten. Na grondig overleg met verscheidene instanties heeft het bestuur enkele beslissingen gemaakt rondom het coronavirus.

Allereerst houdt S.V. LIFE de opgelegde maatregelen en richtlijnen van de Rijksoverheid, RIVM, TU Delft en Universiteit Leiden aan. Dit heeft tot gevolg dat het bestuur door de huidige stand van zaken helaas genoodzaakt is aankomende activiteiten van S.V. LIFE tot en met 31 maart 2020 af te gelasten/opschorten tot nadere orde. Onder deze activiteiten vallen:

– Alle borrels in maart in zowel Bar het Lab als de Science Club
– Science Gala (13-03-2020)
– Bètabanenmarkt (18-03-2020)
– Lustrumcantus (18-03-2020)
– Labcoat party (18-03-2020)
– Familiedag (21-03-2020)
– Anthura lunchlezing (23-03-2020)
– Open Mic Night (30-03-2020)
– Eerstejaars aftertentamenlunch (31-03-2020)

Ondanks het feit dat de kantoren in zowel Leiden als Delft gesloten zijn tot 31 maart 2020, blijft het bestuur werkzaam.

Daarnaast verwijst het bestuur naar onderstaande webpagina’s waarin officiële statements en actuele updates staan van de TU Delft en de Universiteit Leiden omtrent het coronavirus:

TU Delft

Universiteit Leiden

Op dit moment kan het bestuur nog geen concrete uitspraken doen over andere aankomende activiteiten. In begin april zal het bestuur de status van toekomstige evenementen evalueren aan de hand van de situatie op dat moment.

Voor eventuele vragen omtrent het beleid van S.V. LIFE rondom het coronavirus kan gemaild worden naar bestuur@svlife.nl.

Coronavirus