Het Comité van Aanbeveling is een groep invloedrijke personen die S.V. LIFE ondersteunt, bijvoorbeeld bij het organiseren van excursies (naar het buitenland), symposia of bij het verstrekken van contacten.

De volgende personen zijn de leden van het Comité van Aanbeveling:

 

 • Dr. I.W.C.E. Arends
  Voormalig Hoofd afdeling Biotechnologie en Professor Biokatalyse en Organische Chemie, TU Delft
 • Dr. J. Brouwer
  Emeritus Professor Moleculaire Genetica en voormalig Wetenschappelijk Directeur Leiden Institute of Chemistry, Universiteit Leiden
 • R.T. Dame
  Universitair Hoofddocent, Macromoleculaire Biochemie, Universiteit Leiden
 • Ir. K.C.A.M. Luyben
  Rector Magnificus Emeritus en Professor Bioprocestechnologie, Technische Universiteit Delft
 • Dr. M.H.M. Noteborn
  Opleidingsdirecteur opleiding Life Science & Technology en Professor Biologische Chemie, Technische Universiteit Delft en Universiteit Leiden
 • Dr. H.S. Overkleeft
  Wetenschappelijk Directeur Leiden Institute of Chemistry en Professor Bio-organische Synthese, Universiteit Leiden
 • Dr. J.T. Pronk
  Professor Industriële Microbiologie, Afdeling Biotechnologie , Technische Universiteit Delft
 • Dr. H.P. Spaink
  Wetenschappelijk directeur Institute of Biology Leiden, Universiteit Leiden
 • Mr. C.J.J.M. Stolker
  Rector Magnificus en Voorzitter College van Bestuur, Universiteit Leiden
 • Dr. J.H. de Winde
  Vice-Decaan faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en Professor Industriële Biotechnologie, Universiteit Leiden