Om de twee jaar organiseert S.V. LIFE een groot Life Science Symposium, waar bijna 350 studenten en wetenschappelijke medewerkers samenkomen om te luisteren naar wereldberoemde sprekers. Binnen LIFE is het symposium één van de belangrijkste en meest diverse evenementen die door studenten zelf wordt georganiseerd en heeft dan ook veel aanzien van studenten, professoren en docenten binnen ons vakgebied.

De thema’s van de symposia richten zich voornamelijk op fundamentele life sciences of toegepaste biotechnologie, en zijn daarom sterk gerelateerd aan de opleiding Life Science & Technology. Thema’s van eerdere symposia waren: Evolution and Development, Synthetic Biology, Limits of Lifespan and Bioenergy – Engineering a Greener Future. Het thema van vorige editie was Immunotherapy – Enhancing the Human Defense System. Sprekers van over de hele wereld kwamen op 17 mei 2019 bijeen in het Corpus Congress Centre te Leiden om te praten over hun werk op het vakgebied van immunotherapie.

Op 17 november 2020 duiken we in een duurzaam thema op het 9e Life Science Symposium: ‘From Waste to Resource – Biotechnology for a Circular Economy’.
Internationale academici en ingenieurs van topniveau zullen laten zien hoe de biotechnologie een cruciale rol kan spelen bij de overgang naar een circulaire economie, die cruciaal zal zijn om de vervuiling met een steeds groeiende wereldbevolking te verminderen. Gedurende de dag komt een breed scala aan onderwerpen aan bod, waaronder de synthese van tweede generatie biobrandstoffen uit landbouwafval, microbiële recycling van PET-flessen en afvalwaterzuivering.
Met dit thema hopen we studenten en academici te inspireren met de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van biotechnologie en te laten zien hoe het een grote rol kan spelen in de transitie naar een circulaire economie.

Voor meer informatie over het Life Science Symposium, de sprekers en tickets verwijzen wij u graag naar onze website.