Studievereniging LIFE wordt ondersteund door het Comité van Aanbeveling. Dit Comité geeft advies bij het organiseren van excursies (naar het buitenland), studiereizen, symposia en bij het verstrekken van contacten.

De volgende personen zijn de leden van het Comité van Aanbeveling:

Prof. Dr. I.W.C.E. Arends

Voormalig Hoofd afdeling Biotechnologie TU Delft en Professor Biokatalyse en Organische Chemie, huidig decaan bètawetenschappen Universiteit Utrecht

Prof. dr. J. Brouwer

Emeritus Professor Moleculaire Genetica en voormalig Wetenschappelijk Directeur Leiden Institute of Chemistry, Universiteit Leiden

Dr. R.T. Dame

Universitair Hoofddocent, Macromoleculaire Biochemie, Universiteit Leiden

Prof. Ir. K.C.A.M. Luyben

Voormalig Rector Magnificus Emeritus en Professor Bioprocestechnologie, Technische Universiteit Delft

Prof. Dr. H.S. Overkleeft

Wetenschappelijk Directeur Leiden Institute of Chemistry en Professor Bio-organische Synthese, Universiteit Leiden

Prof. Dr. J.T. Pronk

Hoofd afdeling Biotechnologie Delft en Professor Industriële Microbiologie, Afdeling Biotechnologie , Technische Universiteit Delft

Prof. Dr. H.P. Spaink

Wetenschappelijk directeur Institute of Biology Leiden, Universiteit Leiden

Prof. Mr. C.J.J.M. Stolker

Rector Magnificus en Voorzitter College van Bestuur, Universiteit Leiden

Prof. Dr. J.H. de Winde

Professor Industriële Biotechnologie, Universiteit Leiden