Carrière

Elk academisch jaar organiseert S.V. LIFE verscheidene carrière-gerelateerde activiteiten, in samenwerking met verschillende bedrijven in de life science en biotechnologie sector.

Om studenten de kans te geven om een stage te lopen en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt te ontdekken, stimuleert S.V. LIFE studenten om zich te oriënteren op verschillende carrièremogelijkheden. Om studenten te helpen in contact te komen met bedrijven, en soms toekomstige werkgevers,
organiseert S.V. LIFE gedurende het academisch jaar verscheidene carrière-gerelateerde activiteiten. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn: lunchlezingen, pub lezingen, case-avonden, excursies naar bedrijven, studiereizen en een bedrijvendiner. Een overzicht van carrière-gerelateerde activiteiten is te vinden onder aankomende activiteiten.

 

Voor vragen met betrekkingen tot stages, carrièremogelijkheden of carrière-gerelateerde activiteiten van LIFE, neem contact op met onze Commissaris Externe Zaken.

 

Voor bedrijven

S.V. LIFE organiseert verscheidene carrière-gerelateerde activiteiten gedurende het academisch jaar. De organisatie van dergelijke activiteiten is gericht op onze ruim 750 leden en hun oriëntatie op diverse mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn: lunchlezingen, pub lezingen, case-avonden, excursies naar bedrijven, studiereizen en een bedrijvendiner. Voor de realisatie van carrière-gerelateerde activiteiten heeft S.V. LIFE samenwerkingen met verschillende bedrijven binnen de life science en biotechnologie sector. Echter, LIFE beperkt zich niet alleen tot bedrijven binnen voorgenoemde sectoren. Zo gaan wij ook samenwerkingen aan met bedrijven buiten deze sectoren, een voorbeeld hiervan is de consultancy sector.

De bachelor Life Science & Technology is een studie waarbij de levende cel centraal staat. Het is een bacheloropleiding die zich onderscheidt van anderen, doordat alle bètavakken, (micro)biologie, scheikunde, natuurkunde en wiskunde, sterk gecombineerd aanbod komen. Door de samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de TU Delft komen zowel fundamenteel onderzoek, als toegepast onderzoek aanbod. Aan de Universiteit Leiden leren studenten veel met betrekking tot fundamentele celprocessen en therapeutische doeleinden voor ziektebeelden. Aan de TU Delft leren studenten veel met betrekking tot de toegepaste biotechnologie van de cel, zaken als fermentatie, downstream processing en metabool reprogrammeren worden aangeleerd. Door deze verschillende disciplines, het fundamentele tegenover het toegepaste onderzoek, toe te kunnen passen op de levende cel zijn onze studenten erg interdisciplinair opgeleid en kunnen omgaan met deskundigen uit verschillende vakgebieden. LST studenten zijn dan ook interdisciplinair, flexibel en sociaal.

Voor de master Life Science & Technology zijn verschillende keuzes. Binnen de Leidse master bestaan vier tracks: Research and Development, Business Studies, Communication and Society en Education. Binnen de Delftse master bestaan drie tracks: Cell Factory, Biocatalysis en Biochemical Engineering. De Leidse mastertracks focussen zich sterkt op fundamenteel onderzoek, terwijl de Delftse mastertracks de toegepaste biotechnologie verder uitdiepen. Het feit dat veel masterstudenten meerdere tracks tegelijkertijd volgen, laat het interdisciplinaire en nieuwsgierige karakter in LST studenten goed zien.

Wilt u als bedrijf meer weten rondom de mogelijkheden om samen te werken, neem dan contact op met onze Commissaris Externe Zaken.

Sponsoren