Comité van Aanbeveling

Studievereniging LIFE wordt ondersteund door het Comité van Aanbeveling. Dit Comité geeft advies bij het organiseren van excursies (naar het buitenland), studiereizen, symposia en bij het verstrekken van contacten. De volgende personen zijn de leden van het Comité van Aanbeveling:

Prof.Dr. I.W.C.E. Arends

Hoogleraar duurzame organische chemie, decaan faculteit Bètawetenschappen aan de Universiteit Utrecht
Voormalig hoofd afdeling Biotechnologie en Professor Biokatalyse en Organische Chemie aan de TU Delft. 

Prof.Dr.ir. H. Bijl

Hoogleraar Numerieke Wiskunde, Rector Magnificus van het College van Bestuur aan de Leiden Universiteit

Prof.Dr. J. Brouwer

Emeritus Professor Moleculaire Genetica en voormalig Wetenschappelijk Directeur Leiden Institute of Chemistry aan de Universiteit Leiden

Prof.Dr. R.T. Dame

Hoogleraar moleculaire en cellulaire biochemie aan de Universiteit Leiden 

Prof.Dr.ir. T. van der Hagen

Rector Magnificus & Voorzitter van het College van Bestuur aan de Technische Universiteit Delft

Prof.Dr.ir. P.M. Herder

Decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) aan de Technische Universiteit Delft

Prof. Ir. K.Ch.A.M. Luyben

Voormalig Rector Magnificus en Professor Bioprocestechnologie aan de Technische Universiteit Delft

Prof. Dr. H.S. Overkleeft

Wetenschappelijk Directeur Leiden Instituut voor Chemie, Professor Bio-organische Synthese aan de Universiteit Leiden

Prof. Dr. J.T. Pronk

Hoogleraar Industriële Microbiologie en Afdelingsvoorzitter van de afdeling Biotechnologie aan de Technische Universiteit Delft 

Prof. Dr. H.P. Spaink

Voormalig wetenschappelijk directeur Institute of Biology Leiden en hoogleraar Moleculaire Celbiologie aan de Universiteit Leiden

Prof. Dr. J.H. de Winde

Professor Industriële en Moleculaire Biotechnologie, voormalig opleidingsdirecteur BSc Biologie en MSc Biology, Instituut Biologie aan de Universiteit Leiden

 

Sponsoren