Commissie

De 5e lustrum commisse bestaat uit: 

Tijn Schneider - Voorzitter

Kiki Holla - Secretaris 

Fea Tromp - Penningmeester

Kim van der Ploeg - Commissaris Design 

Lukas van der Linden - Commissaris Acquisitie 

Sanne ten Brinke - QQ

Sponsoren