Algemeen

 LST Master Delft

De cel is de bouwsteen van het leven – het kleinste onderdeel met de karakteristieken van een levende systeem. Life Science & Technology bouwt voor op fundamentele en toegepaste kennis in biologie, scheikunde, natuurkunde, informatica, farmacie en wiskunde om de geheimen van de cel te begrijpen. Je ontwikkeld je kennis op het gebied van biotechnologie nog verder met een interconnectie tussen de sub-velden zoals cellulaire metabolisme en industriële fermentatie. Je ontwikkeld ook een master niveau in onderdelen zoals (bio)chemie, industriële genetica, metabole engineering en fysiologie en/of biochemische engineering afhankelijk van de specialisaties. In de vakken die je kiest wordt je gestimuleerd en uitgedaagd om kritisch te lezen en denken over wetenschappelijke literatuur. De Life Science en Technology master in Delft bestaat uit drie specialisaties ook wel tracks genoemd, die elk hun uitdrukking vinden in specialisatie specifieke vakken en in het onderwerp van het masteronderzoeksproject. Het is mogelijk om meerdere tracks tegelijkertijd te volgen. Het tweede jaar bestaat uit een Industrial Internship en een masteronderzoeksstage met thesis bij een onderzoeksgroep.

De master bestaat uit drie specialisaties:

De specialisatie Biocatalysis integreert enzymologische, bio-organische, bio-anorganische en proteïne-analytische kennis, met als doel de studenten begrip van de principes van biokatalyse te geven. De specialisatie biedt theoretische en praktische richtlijnen met betrekking tot de bepaling van structuur en functie van enkele enzymen of meerdere enzymen (proteomics/MS).

Biochemical Engineering houdt zich bezig met nieuwe processen waarbij cellen of delen van cellen betrokken zijn, zoals enzymen, waarbij de cellen of cel onderdelen leven op duurzame grondstoffen. Deze specialisatie focust zich op het begrijpen van biologische en fysisch-chemische processen door het voorspellen van industriële processen door middel van wiskundige modellen

De Cell Factory specialisatie richt zich op het ontwerp, het begrip en de optimalisatie van levende cellen als ecologische en economisch duurzame productiesystemen. De vakken in deze specialisatie presenteren en integreren de wetenschappelijke kennis die nodig is om cellen en gemeenschappen te gebruiken voor de productie van waardevolle componenten, gaande van voedselingrediënten tot brandstoffen.

Meer informatie over deze master kan je op de website van de TU Delft vinden of via het opleidingsteam:

Studieadviseur

De studieadviseur van de MSc LST is Ellen Winkler. Zij is verantwoordelijk voor goed advies en informatie naar alle master studenten. Je kan haar benaderen voor al je problemen omtrent het onderwijs en vragen over de examens, je studieplan, studievertraging, universitaire regels en meer. Ze adviseert en helpt je graag met al je vragen!

 

Tel: +31 15 27 85640

Email: ellen.winkler@tudelft.nl

Kamer: B0.120 (Building 58)

Opleidingscoördinator

De opleidingscoördinator van MSc LST is Andrea Witkamp. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie van beide masters. Ze is ook samen met Ellen Winkler verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar studenten. Daarnaast is ze ook verantwoordelijk voor de instroom van de master studenten. Heb je vragen over de toelating en de applicatie voor deze master? Neem dan contact met haar op!

 

Tel: +31 (0)15 27 88718

Email: A.A.Witkam@tudelft.nl

Kamer: B0.120 (Building 58)

Beschikbaar op maandag/dinsdag/donderdag en vrijdag van 8:00-14:00

 Opleidingsdirecteur

De opleidingsdirecteur van de MSc LST is Ulf Hanefeld. Hij is eindverantwoordelijke van de gehele master LST. Zo is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en organisatie van deze master. Hij maakt daarnaast ook het beleid voor deze master.

 

Tel: +31 (0)15 27 89304

Email: Hanefeld@tudelft.nl

Kamer: 210 (Building 58)

 

Studentambassadeurs Master LST Delft

Binnen de Delftse master heb je de keuze uit drie specialisaties. Deze drie richtingen hebben een eigen set van drie verplichte vakken die je moet volgen. Omdat studenten (zowel eind bachelor als begin master) vaak nog niet een goed beeld hebben van de specialisaties en wat het best bij hen past, is er voor elke specialisatie een ‘ambassadeur.’ Dit zijn masterstudenten die bereikbaar zijn voor al jouw vragen mbt de vakken/inhoud/focus en vooral hun ervaring met hun specialisaties. Neem contact met ze op via de mail.

 

Voor algemenere vragen kun je natuurlijk altijd de studieadviseur bereiken op ellen.winkler@tudelft.nl.

Verder kun je ook de algemene pagina van de master en die van de drie specialisaties raadplegen: Biocatalysis, Biochemical Engineering en Cell Factory.

Sponsoren