Onderwijs is natuurlijk een van de belangrijke aspecten van een studievereniging, daarom is een van de bestuursleden op dit aspect gericht, de Commissaris Onderwijs & Interne Zaken. Door aanwezig te zijn op vergaderingen met de Raad van Onderwijs, het Onderwijscomité en diverse andere functionele onderwijskanalen, wordt de vereniging up-to-date gehouden van de recente ontwikkelingen binnen het onderwijsprogramma. In nauwe samenwerking met de Raad van Onderwijs wordt een selecte groep mentoren, bestaande uit tweedejaars bachelorstudenten, aangesteld om de eerstejaars te begeleiden tijdens hun eerste jaar.

Als er problemen zijn met bepaalde vakken of je weet niet waar je een vraag moet stellen, helpen de mentoren en de Commissaris Onderwijs & Interne Zaken je graag. Naast de mentoren is er de Onderwijscommissie van LIFE, een commissie bestaande uit enthousiaste LST-studenten die samen met de Raad van Onderwijs de studie beoordelen en advies geven over verbeteringen.