Over LIFE

Uit een lang en nauw samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden is in 1999 een nieuwe opleiding gestart: Life Science & Technology (LST). In ditzelfde jaar is ook de studievereniging voor LST, S.V. LIFE, opgericht en met haar activiteiten begonnen. Dit onder leiding van een aantal ouderejaars studenten van de opleiding Scheikundige Technologie in Delft en Scheikunde in Leiden. Met een beginaantal van 30 leden, waaronder alle toenmalige LST-studenten en enkele buitengewone leden, werden de eerste borrels, excursies en een eerstejaarsuitje georganiseerd. Voor de aankomend studenten werd er een introductieweekend georganiseerd om hen in de zomer alvast een kijkje te geven in het nieuwe leven als LST-student.

Na een jaar werd het voor de vereniging tijd voor een bestuur dat bestond uit Life Science & Technology studenten. Op 11 september 2000 werden de eerste actieve leden geïnstalleerd als bestuur om, naast de studie, LIFE draaiende te houden en vanaf 13 december 2000 bestond het volledige bestuur uit LST-studenten. Daarmee groeide de vereniging en werden tal van commissies opgericht die de mooiste activiteiten organiseerden. Dit leidde tot talloze borrels en feestjes, meerdere barbecues en lunches, maar ook studiereizen naar Boston, Duitsland & Zwitserland, Groot-Brittannië, Australië, Zuid-Korea & Japan en Denemarken.

Tegenwoordig mag LIFE zich een volwaardige studievereniging noemen. De vereniging is weliswaar niet de grootste, maar groeit stevig door. De studievereniging heeft onder leiding van een vijfkoppig fulltime bestuur dan ook heel wat te bieden. Regelmatig worden er leuke en leerzame activiteiten georganiseerd, soms samen met zusterverenigingen uit Leiden en Delft. Zo zijn er wekelijks borrels in zowel Leiden als Delft, worden er studiegerelateerde lezingen en excursies naar bedrijven georganiseerd, studiereizen naar het buitenland, een tweemaandelijks verenigingsblad, de ouderdag, het jaarboek en nog veel meer. Al deze activiteiten worden georganiseerd door de commissies die gevormd zijn uit de ruim 600 leden die de vereniging inmiddels telt en aangestuurd door bestuur van studievereniging LIFE.

Naast deze ‘ontspannende’ activiteiten organiseert LIFE onder andere de verkoop van studieboeken en labjassen met korting, de kwaliteit en studentvriendelijkheid van de opleiding en het verstrekken van tentamenbundels. Daarnaast brengt LIFE gidsen uit waarin stage- en minorverslagen te lezen zijn.